Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Проект и главна цел: Договор BG16RFOP002-2.089-2072-C01 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19»
Главна Цел: Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19

Бенефициент: ТУИНС ДИЗАЙН ЕООД
Обща стойност: 50000.00 лв., от които 42500.00 лв. европейско и 7500.00 лв. национално съфинансиране

Начало: 29.10.2021 г.
Край: 29.01.2022 г.